29 Juli 2016

Een fonds dat alle tijden trotseert

Beheercommentaar

Focus op DNCA Invest Evolutif

 door Morningstar*

 

Interview met Augustin Picquendar,
medebeheerder van DNCA Invest Evolutif
 
Wat is het doel van uw fonds?

DNCA Invest Evolutif is een flexibel en gediversifieerd fonds waarvan de allocatie tussen de verschillende activaklassen niet vooraf bepaald is. Het gewicht van aandelen kan evolueren tussen 30 en 100 %. Het saldo wordt op een opportunistische manier belegd in renteproducten.

De beheerdoelstelling van het fonds is een prestatie boven die van de benchmark, de Eurostoxx 50 NR (60 %), Euro MTS 1-3 years (30 %) en Eonia gekapitaliseerd (10 %) berekend met herbelegde dividenden en coupons, waarbij het kapitaal wordt veiliggesteld in ongunstige periodes dankzij een opportunistisch en flexibel beheer van de allocaties.

Op welke manier beheert u uw fonds?

We beheren het fonds op een opportunistische manier, dit wil zeggen dat we vrij zijn in onze keuze van activaklassen en het type van effecten in de portefeuille. We kunnen perfect aandelen selecteren met tegengestelde beheerstijlen (growth/value) of beleggen in bijvoorbeeld zowel de financiële als de telecomsector. Deze grote flexibiliteit in combinatie met een zekere bewegingsvrijheid in onze beleggingskeuzes binnen het reglementaire kader is onze ogen fundamenteel om een echt gediversifieerd beheer te ontwikkelen.

De keuze van de waarden is gebaseerd op een actief en fundamenteel beheer. Wij plaatsen de waardering en de kennis van de bedrijven centraal in onze beleggingsbeslissingen. Het gaat in de allereerste plaats om een eenvoudig, leesbaar en op overtuiging gebaseerd beheer. 

Het beheerteam bestaat uit twee beheerders en een analist. Xavier Delaye, beheerder en medeoprichter van DNCA Finance, bezit meer dan 30 jaar ervaring op de financiële markten, met name in flexibel beheer, waarvoor hij bij DNCA Finance de bezieler is. Hij wordt in zijn beleggingskeuzes en in het dagelijkse beheer bijgestaan door Augustin Picquendar, medebeheerder met 8 jaar ervaring in evolutief beheer, en door Thomas Planell, analist.

Belangrijk bij DNCA Finance is ook dat wij geregeld onze beleggingsovertuigingen uitwisselen tussen de verschillende beheerteams. We vergelijken ook onze visies op de markten, ongeacht de expertise (Rente, Absolute Return en Growth- of Value-aandelen). Deze uitwisseling van informatie is een aanzienlijke troef en een onmiskenbare meerwaarde in vergelijking met andere beheertypes die zich toespitsen op een bepaalde activaklasse.

Op welke manier beheert u uw fonds?

We beheren het fonds op een opportunistische manier, dit wil zeggen dat we vrij zijn in onze keuze van activaklassen en het type van effecten in de portefeuille. We kunnen perfect aandelen selecteren met tegengestelde beheerstijlen (growth/value) of beleggen in bijvoorbeeld zowel de financiële als de telecomsector. Deze grote flexibiliteit in combinatie met een zekere bewegingsvrijheid in onze beleggingskeuzes binnen het reglementaire kader is onze ogen fundamenteel om een echt gediversifieerd beheer te ontwikkelen.

De keuze van de waarden is gebaseerd op een actief en fundamenteel beheer. Wij plaatsen de waardering en de kennis van de bedrijven centraal in onze beleggingsbeslissingen. Het gaat in de allereerste plaats om een eenvoudig, leesbaar en op overtuiging gebaseerd beheer.

Het beheerteam bestaat uit twee beheerders en een analist. Xavier Delaye, beheerder en medeoprichter van DNCA Finance, bezit meer dan 30 jaar ervaring op de financiële markten, met name in flexibel beheer, waarvoor hij bij DNCA Finance de bezieler is. Hij wordt in zijn beleggingskeuzes en in het dagelijkse beheer bijgestaan door Augustin Picquendar, medebeheerder met 8 jaar ervaring in evolutief beheer, en door Thomas Planell, analist.

Belangrijk bij DNCA Finance is ook dat wij geregeld onze beleggingsovertuigingen uitwisselen tussen de verschillende beheerteams. We vergelijken ook onze visies op de markten, ongeacht de expertise (Rente, Absolute Return en Growth- of Value-aandelen). Deze uitwisseling van informatie is een aanzienlijke troef en een onmiskenbare meerwaarde in vergelijking met andere beheertypes die zich toespitsen op een bepaalde activaklasse.

In welk type markt behaalt uw fonds de beste prestaties?

Historisch kunnen we vaststellen dat het fonds zich beter verweert in dalende markten.

Dat mag logisch heten, want DNCA Evolutif is in de eerste plaats een defensieve belegging, in beperkte mate belegd in aandelen in vergelijking met zuivere aandelenfondsen. Sinds de oprichting kwam het fonds zelden boven de drempel van 70 % in aandelen. In extreem complexe markten, zoals dat het geval was in 2008 of 2011, aarzelen we niet om het gewicht van aandelen te verlagen tot onder 40 %. Dankzij die flexibiliteit biedt DNCA Evolutif relatief goed weerstand aan erg volatiele omstandigheden of aan dalende markten.

Aan welk type belegger zou u uw fonds aanbevelen?

DNCA Invest Evolutif richt zich tot beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren met een flexibel fonds waarbij de allocatie tussen de verschillende activaklassen in handen is van een professional op de financiële markten. In de huidige context is het voor iedereen een moeilijke opdracht om uit een vermogensbelegging een positief, regelmatig en duurzaam rendement te halen.

Wij streven op elk moment naar een evenwicht tussen risico en rendement volgens onze overtuigingen, maar dan in de plaats van de belegger. Om te weten in welke activaklasse we moeten beleggen en op welk moment het aangewezen is om te kopen of te verkopen, is deskundigheid vereist. Bijvoorbeeld bij het begin van het jaar brachten we DNCA Invest Evolutif ondanks de terugval met 15 % op de financiële markten van 54 % op 58 % in aandelen omdat we ervan overtuigd waren dat er opportuniteiten voor het grijpen lagen. Ons discretionaire beheer kan een tegendraadse benadering vergen omdat onze inzichten aanzienlijk kunnen afwijken van de marktconsensus. We zijn echter van oordeel dat onze expertise en ervaring ons in staat stellen om de juiste instap- en uitstapmomenten te vinden en dit in verschillende situaties, zowel in turbulente als in rustige periodes.

Wat heeft uw fonds te bieden?

Wij denken dat DNCA Invest Evolutif kan fungeren als fonds in de kern van de portefeuille voor een financiële belegging. Het fonds kenmerkt zich dan ook door een rendement/risico-verhouding die ongeacht de marktomstandigheden weet te overtuigen.

Het flexibele en gediversifieerde karakter biedt op lange termijn extra meerwaarde in vergelijking met fondsen die geconcentreerd zijn op een enkele activaklasse.

De prestatie- en volatiliteitshistoriek van het fonds voor de voorbije tien jaar getuigt van de efficiëntie en standvastigheid van ons beheer doorheen de tijd: +5,19 % rendement op jaarbasis met een volatiliteit van 10,49 % (gegevens van 29/07/2011 tot 29/07/2016).

Tekstredactie beëindigd op 29 juli 2016.

Download hier de interview in pdf formaat. 

Cijfergegevens voor aandeel B (Isin-code: LU0284394821)
In het verleden behaalde resultaten vormen geen waarborg voor de toekomst. De beheerskosten zijn inbegrepen in de resultaten.
Bronnen: DNCA Finance, Morningstar et Europerformance
*Ratings op 29/07/2016. De reglementen inzake ratings zijn beschikbaar op de website http://www.dnca-investments.com/nl-be/documentatie.
 
Voornaamste risico’s
Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of –garantie
Risico verbonden aan het discretionair beheer
Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten
Wisselkoersrisico
Kredietrisico
Renterisico
Aandelenrisico
 
De blootstelling aan de aandelen- en/of obligatiemarkten verklaart het risiconiveau van deze icbe.
Focus op DNCA Invest Evolutif  door Morningstar*   Interview met Augustin Picquendar, medebeheerder van DNCA Invest Evolutif   Wat is het doel van uw fonds? DNCA Invest Evolutif is een flexibel en gediversifieerd fonds waarvan de allocatie tussen de verschillende activaklassen niet vooraf bepaald is. Het gewicht van aandelen kan...
2016-07-29