15 Juli 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Terra incognita... deze twee Latijnse woorden werden in het verleden op de landkaarten van ontdekkingsreizigers genoteerd om gebieden aan te duiden die nog niet ontdekt waren door de moderne mens. Ook de financiële markten kwamen onlangs terecht in onontgonnen, ongastvrij en ongekend gebied. Steeds negatievere rentevoeten op steeds langere looptijden in steeds meer zones. Op het politieke front creëerde het Brexit-referendum een institutioneel “vacuüm”. Europa zit verstrikt in de val van deze referenda die vaak meer weg hebben van een ultimatum aan het adres van de politieke kopstukken in Brussel:

1/ Griekenland vorig jaar om financiële toegevingen te verkrijgen van de eurozone, 2/ Groot-Brittannië in juni om af te wijken van de regel van het vrij verkeer van personen 3/ en binnenkort Italië om te dreigen met een interne crisis en zo te onderhandelen over de herfinanciering van zijn banksysteem met publiek geld. Europa staat voor een grondig gezondheidsonderzoek, maar hoe onvoltooid en onvolmaakt ook, het heeft tenminste de verdienste te bestaan en een discussiekader te bieden voor regels die tijdelijk en pragmatisch versoepeld kunnen worden. En dat kan niet gezegd worden van het ongekende en de leegte waarvoor politieke populisten pleiten. De volumes op de aandelenmarkten zijn momenteel gering wegens de zomerperiode. Dit verhindert de markten echter niet om vooruitgang te boeken. Zo bereikte de Amerikaanse S&P 500-index recent zijn historisch hoogtepunt als wou hij het Britse referendum van antwoord dienen. Het is overigens paradoxaal vast te stellen dat zelfs in Europa de aandelenmarkten opveren, terwijl beleggers zich sinds meer dan twintig weken terugtrekken uit deze activaklasse. Dit betekent dat de huidige spelers kopers/verkopers in de marge zijn en dat de bewegingen vrij bruusk kunnen zijn, zowel opwaarts als neerwaarts binnen een fluctuatiemarge van 5 à 10 %. Het macro-economische landschap is nog niet ingrijpend veranderd.

Het is nog te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen van de negatieve effecten van de Brexit op de economie van de eurozone. Op onbekend terrein voelen ontdekkingsreizigers zich net als beleggers vaak geïsoleerd en in gevaar. Het is trouwens om die reden dat de middeleeuwse cartografen nog een andere Latijnse vermelding toevoegden op hun wereldkaarten, namelijk “hic sunt dracones”: hier zijn draken... 

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 15 juli 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Terra incognita... deze twee Latijnse woorden werden in het verleden op de landkaarten van ontdekkingsreizigers genoteerd om gebieden aan te duiden die nog niet ontdekt waren door de moderne mens. Ook de financiële markten kwamen onlangs terecht in onontgonnen, ongastvrij en ongekend gebied. Steeds negatievere rentevoeten op steeds langere...
2016-07-15