8 Juli 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Na de eerste twee slachtoffers van de Brexit (het pond en de Europese aandelenmarkten), is het de beurt aan de Britse vastgoedsector om in een liquiditeitscrisis weg te zinken na de sluiting voor afkopen van een aantal open fondsen van gereputeerde vermogensbeheerders (tussen 15 en 20 mld. GBP). Dat deed sommigen opnieuw beseffen dat een waarderingszeepbel op een activaklasse vroeg of laat uiteenspat. Een actief kan enkel bestempeld worden als een vluchtwaarde wanneer zijn waardering niet losgekoppeld wordt van tastbare fundamentals. De omvang van de meerwaarden op deze sector verklaart ook voor een deel waarom beleggers zich naar de uitgang haasten na jaren van vooruitgang van het geherwaardeerde netto actief.

Niet-genoteerd en residentieel Brits vastgoed zou wel eens het volgende slachtoffer kunnen worden, maar in dat geval moeten we hierin de voorbode zien van een economische crisis in Groot-Brittannië. Vastgoedcrisis en economische crisis zijn doorgaans als eeneiige tweelingen die elkaar bijzonder goed aanvullen. We zouden ook een treffende parallel kunnen trekken met overheidsobligaties van landen van de Europese Unie, aangezien 55% ervan negatieve rentevoeten vertonen. Vele komen overigens in aanmerking voor het aankoopprogramma van de ECB (31 % of een uitstaand bedrag van 2.300 mld. EUR).

Voor de Italiaanse banken geldt “chi va piano...va malsano”. Er is veel tijd verloren gegaan bij het aanpakken van de opgebouwde 360 mld. EUR aan Non Performing Loans (NPL’s) in de bankbalansen: ten eerste om het reddingsfonds Atlante op te richten, vervolgens om een oplossing te vinden voor de regionalisering en de fragmentering van een banksysteem dat soms uit de renaissance stamde. De beleggers stellen zich een aantal vragen over de herkapitalisatie van de bankinstellingen en over de politieke stabiliteit in Italië (bail-in gefinancierd door de aandeelhouders, schuldeisers en spaarders; bail-out gefinancierd door de Italiaanse staat in strijd met de pas onlangs ingevoerde regels voor bankresolutie) of gewoonweg bye-bye voor Matteo Renzi bij een referendum dat dit najaar plaatsvindt over de hervorming van de parlementaire kamers.

De vrees voor een Brits systeemrisico krijgt vandaag het gezelschap van de angst voor een Italiaans systeemrisico. Europa heeft nog steeds de sleutels in handen om op de financiële markten een vorm van gemoedsrust tot stand te brengen. Het valt te verwachten dat de zomerse rust nog een aantal keren verstoord zal worden door paniekbuien.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 8 juli 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
Na de eerste twee slachtoffers van de Brexit (het pond en de Europese aandelenmarkten), is het de beurt aan de Britse vastgoedsector om in een liquiditeitscrisis weg te zinken na de sluiting voor afkopen van een aantal open fondsen van gereputeerde vermogensbeheerders (tussen 15 en 20 mld. GBP). Dat deed sommigen opnieuw beseffen dat een...
2016-07-08