1 Juli 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Er is ondertussen een week verlopen sinds het onthutsende referendum van een nochtans zo democratisch en open-minded volk. De eerste commentaren en analyses maakten het debat er niet eenvoudiger op en brachten geen zekerheid omtrent de verdere afhandeling na de inroeping (wellicht in september) van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, dat de terugtrekking uit de Europese Unie behandelt. Enerzijds ontwaken de Britten totaal onvoorbereid na de uppercut van het referendum. Geen enkele politieke partij blijkt uiteindelijk bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat of voor de komende onderhandelingen. Tot hun verrassing maken ze ook kennis met de vastberadenheid van de andere Europeanen, hoewel het gemeenschappelijke standpunt er niet zonder slag of stoot kwam en dit in een eerste fase kan worden beschouwd als een stellingname in de aanloop naar de gesprekken. Premier Alexis Tsipras leerde het met scha en schande: het is moeilijk onderhandelen met iemand die je vernederd hebt (in casu: de Europese Unie). De politieke leiders van het continent zullen de Britten wellicht met dezelfde rancune benaderen door hen te verzoeken zich zo snel mogelijk naar de uitgang te begeven in overeenstemming met de volksraadpleging.

Om de voordelen van de eenheidsmarkt te behouden, moet er een zekere drempel zijn om toe te treden. Wat zou anders het nut zijn van deze unie? Na de existentiële angsten van afgelopen vrijdag en maandag, beslisten de financiële markten om in te zetten op het einde van de onzekerheden, hetzij omdat de Engelse elites onvermijdelijk afstand zullen nemen van de te zware impact van een terugtrekking uit de EU, hetzij omdat de EU een harde positie zal innemen die moet leiden tot een definitieve en snelle uitstap. In beide hypothesen zullen de beleggers kunnen overgaan tot het volgende hoofdstuk. De enige vraag zal dan nog louter economisch zijn in het geval van een definitieve terugtrekking, want Groot-Brittannië staat voor een moeilijke periode en misschien wel een recessie.

Dat zal onvermijdelijk een impact hebben op de groei van de eurozone. Niemand waagt zich eraan een definitief scenario te voorspellen, maar het zal lang niet zo duidelijk zijn als het resultaat van de stembusgang laat uitschijnen. De (macro- en micro-) economie zal haar rechten opnieuw opeisen en alle beleggers zullen zich buigen over de statistieken om te kijken naar de tendenswijziging in het gedrag van de economische spelers. Net als bedrijfsleiders zullen onze beheerteams een inventaris opmaken van de risico’s en opportuniteiten. Vreemd genoeg zal het misschien nog steeds de eurozone zijn waarop we onze beleggingen toespitsen, want overal (dollarzone, renminbizone, yenzone, sterlingzone) zijn de evenwichten complex en soms wankel … behalve in de eurozone. De opeenvolgende institutionele crisissen zorgden uiteindelijk voor meer solidariteit tussen de landen en bestendigen een monetaire unie die sommigen tot nu toe nog als “een experiment" bestempelden.

Triomfantelijk hoeven we uiteraard ook niet te zijn, want de financiële markten zullen volatiel blijven en gevoelig voor allerhande schokken van politieke onzekerheid. Hoe dan ook zal de tendens op lange termijn bepaald worden door economische fundamentals.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 1 juli 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Er is ondertussen een week verlopen sinds het onthutsende referendum van een nochtans zo democratisch en open-minded volk. De eerste commentaren en analyses maakten het debat er niet eenvoudiger op en brachten geen zekerheid omtrent de verdere afhandeling na de inroeping (wellicht in september) van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, dat de...
2016-07-01