24 Juni 2016

Een speciaal Brexit marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

“See EU later” kopte de krant The Sun vrijdagochtend. De Britten hebben gestemd voor een uitstap uit de Europese Unie en veegden daarmee de laatste prognoses van de beleggers van tafel. Het onmiddellijke gevolg was een daling van zowel het pond als de FTSE-index. Op de Europese markten maakte deze daling in een eerste fase de recente stijging ongedaan. Alle risicohoudende activa deelden in de klappen (aandelen, Zuid-Europa, banken...). Vluchtwaarden zoals goud en de dollar profiteerden dan weer van de toegenomen risicoafkeer. Het nipte en verdeelde resultaat illustreert overduidelijk de paradoxale relatie van Groot-Brittannië met de Europese Unie. Een relatie die slingert tussen eilandgevoel, pragmatisme en het verlangen naar zeggenschap in de Europese technocratische instellingen.

Zeker is dat deze democratische proef politieke, economische en financiële sporen zal nalaten. Politiek omdat alle populistische partijen ervan zullen dromen om hetzelfde scenario af te dwingen en omdat de landen van de Union Jack (Schotland en Noord-Ierland) misschien opnieuw zullen willen toetreden tot de Europese Unie. Economisch omdat we de gevolgen van deze periode van grote politieke onzekerheid niet kunnen negeren, ten eerste voor de Britse, maar ook voor de Europese economie, ook al is de eurozone volop aan het herstellen. En financieel omdat de financieringsvoorwaarden strenger zullen worden voor de zwakste Europese publieke of private spelers.

In de Verenigde Staten begint zelfs de centrale bank de aandelenmarkten duur te vinden. De volgende renteverhoging zal de bevestiging vormen dat het met de Amerikaanse economie de goede kant opgaat. Voorlopig aarzelt de Fed en blijven de Amerikaanse bedrijven de voorkeur geven aan de inkoop van eigen aandelen boven rechtstreekse investeringen. Zo kochten bedrijven van de S&P 500 voor $ 589 miljard aandelen in tussen maart 2015 en maart 2016, wat meer is dan in 2007.

Het democratische kapitalisme en zijn handelskanalen (d.w.z. de financiële markten) leven op vertrouwen, iets waaraan Jean Tirole, Nobelprijswinnaar Economie, duidelijk herinnert in zijn werk “L’Economie du Bien Commun”. De belegger is bereid risico’s te nemen op zijn vermogen als hij gelooft in de stabiliteit van zijn omgeving en uitzicht heeft op een aanvaardbare rentabiliteit van zijn kapitaal. Europa en de eurozone in het bijzonder hebben de voorbije jaren sterk aan politieke geloofwaardigheid ingeboet, ondanks de evidente voordelen van de gemeenschappelijke markt en de liberalisering van de dienstverlening. De Brexit is niet meer dan een bestendiging van dit algemene wantrouwen, dat zich zou kunnen uitbreiden naar andere landen van de eurozone als er geen krachtig antwoord komt van de Europese politieke leiders. Er zitten nog andere electorale afspraken aan te komen (verkiezingen in Spanje, referendum in Italië, presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, verkiezingen in Duitsland en Frankrijk), maar de Brexit was voor de beleggers misschien de meest cruciale. Het niveau van de risicopremies op de Europese markten was reeds hoog, wat voor een deel de toekomstige daling zou kunnen beperken en het huidige beleid van de centrale banken zou het systeemrisico moeten vermijden. Verwacht wordt dat de volatiliteit zal aanhouden en alleen goede publicaties van bedrijven en/of een krachtdadig en gecoördineerd ingrijpen van de centrale banken en de Europese politieke instellingen kan zorgen voor een haussedynamiek of ten minste een stabilisatie. In Groot-Brittannië daarentegen is de politieke crisis reeds een feit (David Cameron kondigde aan over drie maanden ontslag te nemen) en de economische crisis is niet ver meer gezien de intrinsieke kwetsbaarheden (lopend tekort, vastgoedzeepbel, oververtegenwoordiging van de financiële sector). De buitengewone stabiliteit die verzekerd werd door een eeuwenoude monarchie zou in het land van de Angelen wel eens plaats kunnen ruimen voor een Onverenigd Koninkrijk.

Igor de Maack. Het opstellen werd afgerond op 24 juni 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

“See EU later” kopte de krant The Sun vrijdagochtend. De Britten hebben gestemd voor een uitstap uit de Europese Unie en veegden daarmee de laatste prognoses van de beleggers van tafel. Het onmiddellijke gevolg was een daling van zowel het pond als de FTSE-index. Op de Europese markten maakte deze daling in een eerste fase de recente...
2016-06-24