10 Juni 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Deze week stelde de Wereldbank haar wereldwijde groeivooruitzichten bij tot 2,4 % voor 2016 en tot 2,8 % voor 2017. Dat zorgde bij de Fed opnieuw voor aarzeling aangaande de volgende renteverhoging. We zitten nu echt in de laatste rechte lijn naar het referendum rond de Brexit, wat veel beleggers ertoe aanzet om te opteren voor strategieën van afdekking op korte termijn. Deze elementen volstaan voor een menu dat bij de beleggers zwaar op de maag kan liggen. Vandaar dat de financiële markten zich op dit moment in een soort gewichtloosheid bevinden, zonder volume of duidelijke overtuiging. Alle beslissingen zijn opgehangen aan de raadpleging van het Britse volk, dat zich wellicht afvraagt waarom haar een zo absurde vraag wordt gesteld aangezien niemand begrijpt wat er economisch te winnen is bij deze zaak.

Maar laat ons pragmatisch zijn: als er uiteindelijk voor een Brexit zou worden gestemd, dan zal een eventuele terugval van de Europese markten de mogelijkheid bieden om bepaalde aandelen goedkoop binnen te halen want de huidige waarderingsniveaus (PE 1016 = 15x) bieden voor het ogenblik onvoldoende manoeuvreerruimte, behalve kiezen voor goedkopere strategieën die in hun stockpicking beter gericht zijn (value, bijzondere situaties, thema’s). Als de Bremain wint, zouden niet-residente beleggers kunnen beslissen om geleidelijk terug te keren naar Europese aandelen die ze ondanks het interventionisme van de ECB sinds weken de rug hadden toegekeerd. Redelijkerwijze zou men zich dus kunnen afvragen of dit referendum vanuit tactisch oogpunt uiteindelijk niet meer opportuniteiten dan risico’s biedt. Is het in politiek opzicht ook geen nieuwe kans voor Europa om zich te hervormen in navolging van de eurozone die de voorbije vijf jaar ingrijpend veranderd is?  In beleggingen, met name in aandelen en vooral wanneer de obligatierendementen zijn uitgedroogd door de centrale banken, is het altijd aangewezen om zich op de lange termijn te positioneren.

De vele wederwaardigheden in de menselijke geschiedenis, soms zelfs de ergste wreedheden, hebben niet verhinderd dat er sinds twee eeuwen constant vooruitgang wordt geboekt in de productie van rijkdom. Verdronken in een stroom van sensationeel nieuws en soms overweldigd door de omloopsnelheid van informatie, verliezen beleggers soms de essentie uit het oog: de risico’s en de volatiliteit van vandaag zijn de prestaties van morgen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 10 juni 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
Deze week stelde de Wereldbank haar wereldwijde groeivooruitzichten bij tot 2,4 % voor 2016 en tot 2,8 % voor 2017. Dat zorgde bij de Fed opnieuw voor aarzeling aangaande de volgende renteverhoging. We zitten nu echt in de laatste rechte lijn naar het referendum rond de Brexit, wat veel beleggers ertoe aanzet om te opteren voor...
2016-06-10