26 Mei 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Tijdens een seminarie bij een grote Angelsaksische financiële instelling in China gebruikte de Voorzitter het volgende Engelse acroniem om de instabiliteit op de markten te omschrijven: FOCBT. Deze vijf letters vertegenwoordigen de bronnen van volatiliteit en de aandachtspunten voor de komende maanden. FOCBT bestaat uit de eerste letters van FED, OIL, CHINA, BREXIT en TRUMP. FED : Het eerste risico (en tegelijk de eerste opportuniteit) voor de obligatiemarkten en de aandelenmarkten zit in een versnelde stijging van de rentevoeten in de Verenigde Staten. Deze normalisering zou zeker het einde betekenen van de in 2008 losgebarsten crisis en de zuivering van de monetaire excessen uit het verleden.

OIL: de olieprijs verdubbelde nagenoeg vanuit zijn laagste niveaus. Het overaanbod lost langzaam op en de vraag blijft op peil. Sommigen maken nu reeds (!) gewag van een olieschok met prijzen die opnieuw de hoogte zouden inschieten. De prijsstabilisering van een commodity kan altijd beschouwd worden als goed nieuws omdat ze de economische actoren in staat stelt hun investeringsprogramma’s op de middellange termijn te berekenen … op voorwaarde dat het duurzaam is.

CHINA: hierover hadden we het vorige week al. Over het Rijk van het Midden werd alles of bijna alles reeds gezegd en geschreven. Conjuncturele vertraging, structurele hervorming en de strijd tegen corruptie van bepaalde Mandarijnen zijn terug te vinden in het discours van alle economische actoren, zowel privé als publiek, met een soms even onduidelijke als verrassende scherpzinnigheid. De effecten van de laatste monetaire steunmaatregelen of reglementaire ingrepen vervagen. De waanzinnige verstedelijking van het land vormt de grootste demografische, infrastructurele, economische, sociale en ecologische uitdaging uit de geschiedenis van de mensheid. De last op de schouders van de Chinese leiders is zwaar, maar wereldomvattend.

BREXIT: in de financiële wereld durft niemand er nog in te geloven, ondanks nog steeds onbesliste peilingen, zo complex zou de situatie van de Britten worden om een uitstap uit de Europese Unie te organiseren. Een stemming in het voordeel van een Brexit zou zoveel betekenen als een mini-ramp. EU mag weliswaar niet verward worden met eurozone, maar evenmin mogen we het risico van een zich als een olievlek uitbreidend euroscepticisme onderschatten bij bevolkingen die gebukt gaan onder de crisis.

TRUMP: samen met zijn democratische tegenstander Sanders animeerde hij de debatten tijdens de primaries. Zijn non-conformistische stellingen, soms bizar en niet zelden grotesk, waren krachtvoer voor de media. Maar dat is het spel van de voorverkiezingen. We zouden geneigd zijn te stellen: “what happens in the primary elections, stays in the primary elections”. De Amerikanen lijken het thema van de woede nochtans te omarmen, misschien wel tot in het extreme, tegen de elites en de politieke dynastieën (Kennedy, Bush, Clinton?) die wel vorm gaven aan de Amerikaanse groei, maar dan wel door de sociale piramide te misvormen en dus door de ongelijkheden te laten gedijen.

Al deze thema’s zijn niet nieuw, maar door ze samen te brengen in één blok kunnen we de huidige volatiliteit op de aandelenmarkten perfect samenvatten. Tegen alle verwachtingen in gingen die aandelenmarkten deze week van start met een mini-haussefase.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 26 mei 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.
DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.
Tijdens een seminarie bij een grote Angelsaksische financiële instelling in China gebruikte de Voorzitter het volgende Engelse acroniem om de instabiliteit op de markten te omschrijven: FOCBT. Deze vijf letters vertegenwoordigen de bronnen van volatiliteit en de aandachtspunten voor de komende maanden. FOCBT bestaat uit de eerste...
2016-05-26