13 Mei 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

Nu Griekenland opnieuw bovenaan op de Europese agenda staat met onderhandelingen over schuldverlichting, is het misschien nuttig of zelfs aangewezen om te rade te gaan bij de grote Griekse denkers in een poging om de economische wereld en de markten te ontcijferen. De filosoof Zeno van Elea ontwikkelde in zijn tijd en nog voor de opkomst van de mathematische wetenschappen een aantal redeneringen om de regels van de logica en de feitelijke evidentie te beproeven. Een van de bekendste is de paradox van de dichotomie (de tweedeling). Het principe is eenvoudig: we gooien een steen naar een boom die zich op een zekere afstand bevindt. Als deze steen bij elke worp de helft van de weg overbrugt die hem rest om zijn doel te bereiken (de boom), dan zal hij die nooit bereiken omdat er altijd nog een half traject zal moeten worden afgelegd, ook al is het laatste traject oneindig kort. Hoe interessant ook, deze argumentatie houdt geen steek in de werkelijkheid omdat ieder van ons in zijn kindertijd wel een keitje tegen een boom heeft gegooid. De beleggers, en in het bijzonder de beleggers van de Angelsaksische wereld, volgen precies dezelfde denkwijze als het gaat over de economische groei in de eurozone. Zij denken dat de eurozone nooit een voldoende groeitempo en groeiniveau zal halen, ook al komt ze kwartaal na kwartaal dichterbij, wat verklaart waarom zij Europese aandelen de rug toekeren (13e opeenvolgende week van negatieve beweging voor deze activaklasse).

Nochtans is de eurozone de enige monetaire zone die sinds een jaar een sterke macro-economische prestatie neerzet. De grootste sceptici vreesden dat ontsporende exogene factoren (goedkope olie, zwakke euro en lage rentevoeten) het prille herstel onderuit zouden halen. Vandaag zijn het echter wel degelijk endogene factoren die de fakkel hebben overgenomen en de groei stimuleren, zelfs in Frankrijk: solide binnenlandse vraag, versnelling van de kredietverstrekking, bijna even snelle daling van de werkloosheid als in de Verenigde Staten, herstel van de industriële investeringen. Het referendum over de Brexit kan deze gunstige tendens nog dwarsbomen, maar voor het ogenblik kunnen noch het doembeeld van een Brexit, noch de migratiecrisis en zelfs niet de aanslagen de economische dynamiek van de eurozone ondermijnen. Uiteraard is onze visie niet gespeend van realiteitszin, want de politieke afspraken op de agenda en de bijbehorende risico’s zijn talrijk.

In Brazilië wordt een pagina omgedraaid met de schorsing van Dilma Rousseff door de Senaat, zonder dat er enige zekerheid bestaat over hoe het nu verder moet met de enige Portugeessprekende democratie van Zuid-Amerika. Alleszins zijn de lokale politieke verantwoordelijken en economische lobby’s zich ondertussen bewust van de rampzalige impact van dit feuilleton in pure telenovela-stijl, waarvoor ze een (happy?) end moesten bedenken. Sinds begin dit jaar stond de herweging van de Braziliaanse waarden, met name in het fonds Infrastructures, op het programma. Het is misschien nog niet te laat om ons te blijven blootstellen aan dit land. Voorwaarde daarvoor is dat de niet-verkozen overgangsregering niet struikelt over de toepassingsmodaliteiten van de moeilijke maar noodzakelijke hervormingen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 13 mei 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

Nu Griekenland opnieuw bovenaan op de Europese agenda staat met onderhandelingen over schuldverlichting, is het misschien nuttig of zelfs aangewezen om te rade te gaan bij de grote Griekse denkers in een poging om de economische wereld en de markten te ontcijferen. De filosoof Zeno van Elea ontwikkelde in zijn tijd en nog voor de opkomst van de...
2016-05-13