29 April 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

De Europese economie is eindelijk ontwaakt, ondanks alle pronostieken die een andere richting uitgingen. Kwartaalpublicaties bevestigen het dag na dag in zeer diverse sectoren (hotel, consumptiegoederen, bouw, industrie, informaticadiensten). Zelfs de werkloosheid in Frankrijk daalde in maart, zonder dat er daarmee sprake kan zijn van een duurzame tendens of een meevallereffect. Voorlopig worden de winstvooruitzichten nog niet opwaarts bijgesteld. Het lijkt er eerder op dat de neerwaartse correcties van de winsten zich stabiliseren. Bijgevolg heeft de recente stijging van de aandelenmarkten de waarderingen al op minder betaalbare niveaus gebracht (PE 2016 van de DJ Stoxx 600 komt uit op 16x en PE 2016 van S&P 500 op 17,6x). De winsten zullen nu in stijgende lijn moeten evolueren voor de periode 2016-2017 om te kunnen hopen op een resoluut positieve beursprestatie (inclusief dividenden).

De situatie in de Verenigde Staten is veel complexer in te schatten en te analyseren. De recessie is er niet gekomen, maar de micro-economische situatie van de bedrijven roept vragen op. Het dankzij de goedkope schuld beschikbare geld heeft vooral dividenden, inkopen van aandelen en fusie- en overnameoperaties gefinancierd in een poging om de terugvallende winstgevendheid tegen te gaan. Volgens Standard & Poor’s gaven de bedrijven 376 miljard dollar uit aan overnames, wat 40 % meer is dan in 2007. Het schuldniveau van America Inc. bereikte dat van 2007 met een stijging van 30 % in vergelijking met vorig jaar, terwijl de operationele cashflow daalde tijdens dezelfde periode. Grafisch is het zo dat wanneer deze twee curves als een accordeon uit elkaar getrokken worden, het risico op een economische en/of financiële correctie stijgt. Wat er in de Verenigde Staten bij de bedrijven gebeurt, blijkt dus een intrige te zijn en dat verklaart de aarzeling bij de Fed om de monetaire voorwaarden te snel en te ingrijpend te verstrakken. Feit is echter dat geen enkel economisch systeem kan blijven bestaan met een schuldgraad die stijgt terwijl de terugbetaalcapaciteit van de aflossers afbrokkelt.

Sinds enkele weken zijn de meest negatieve scenario’s weggeëbd, maar het blijft opletten voor een aantal gevoelige onderwerpen (schuldgraad van de Amerikaanse bedrijven, politieke risico’s in Europa, flauwte van de Chinese groei) die de Europese aandelenmarkten zouden kunnen dwarsbomen nu die zich optrekken aan een minder ongunstig dan verwacht economisch momentum.

Kortom, het blijft nog steeds even moeilijk om de economie of de beurs te voorspellen. Met een humoristische noot merkte de Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith op dat “de enige functie van economische prognoses erin bestaat de astrologie ietwat respectabeler te maken”, een standpunt dat de grote ziener Nostradamus zeker bijgetreden zou hebben.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 29 april 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

 

De Europese economie is eindelijk ontwaakt, ondanks alle pronostieken die een andere richting uitgingen. Kwartaalpublicaties bevestigen het dag na dag in zeer diverse sectoren (hotel, consumptiegoederen, bouw, industrie, informaticadiensten). Zelfs de werkloosheid in Frankrijk daalde in maart, zonder dat er daarmee sprake kan zijn van een...
2016-04-29