29 April 2016

"Aandelen staan centraal in onze portefeuilles"

Beheercommentaar

Door Jean-Charles Mériaux, 
Chief Investment Officer
 

Na een bijzonder angstig jaarbegin, waarbij de beleggers overreageerden op allerlei economische of politieke onzekerheden, zijn de markten nu duidelijk aan de beterhand. De stabiliteit van de dollar, het herstel van de grondstoffenprijzen, de wegebbende bezorgdheid over de Chinese groei en de nieuwe steunmaatregelen van de ECB hebben de psychologie van de beleggers kunnen keren. In deze omgeving blijven wij voorrang geven aan de eurozone en haar bedrijven als bronnen van hoop en beleggingsopportuniteiten.

Ondanks de wereldwijde economische vertraging vertoont de eurozone aantrekkelijke vooruitzichten
Alle economische zones convergeren naar een geringer groeitempo.
China vertraagt en laat de laagste economische groei sinds 25 jaar optekenen. De groei van 6,7 % tijdens het eerste kwartaal van dit jaar blijft wel hoog, maar bepaalde statistieken (elektriciteitsverbruik, vertrouwensindicatoren, vastgoedprijzen) wijzen veeleer op een economische groei die ruim onder de cijfers ligt die op een voluntaristische manier worden voorgesteld door de autoriteiten.
Na een teleurstellend jaarbegin in de Verenigde Staten zou de groei er uitkomen rond de 2 %. De sterke dollar en de gedaalde investeringen in de oliesector vormen nog steeds een handicap.
In Europa tot slot lijkt het herstel goed en wel ingezet, maar het blijft kwetsbaar (1,5 %) en kan neerwaarts worden herzien in geval van een nieuwe exogene schok.
Op dit ogenblik is de eurozone nog steeds de meest gunstige omgeving: overvloedige monetaire liquiditeit, lage renten, dalende werkloosheid, goedkope olie en overschotten op de lopende rekeningen.
Europese aandelenmarkten bieden een dubbel perspectief
De vergelijking tussen de Amerikaanse en Europese markten is bijzonder interessant. Terwijl de obligatiemarkten van de eurozone vandaag duur zijn in vergelijking met hun Amerikaanse tegenhangers, lijken de aandelenmarkten van de eurozone dan weer relatief goedkoop.
Het absolute renteniveau in de eurozone (0,6 % voor de gehele soevereine schuld en 1,3 % voor het volledige corporate-segment) laat niet langer toe dat het merendeel van de activa wordt ondergebracht in uitsluitend obligatiestrategieën als men teleurstellingen en volatiliteit wil vermijden. De zwakte van de rendementen werkt als een financiële repressie van de rente.
De waarderingsniveaus van Europese aandelen daarentegen bieden een misleidende visie omdat ze duur kunnen lijken voor de grootste pessimisten die het einde van de wereld voorspellen en goedkoop voor de grootste optimisten die hopen op winstgroei bij de bedrijven in alle sectoren. De waarheid ligt wellicht in het midden. We moeten dus onze beleggingsthema’s op de beurs zorgvuldig kiezen en voorrang geven aan binnenlandse sectoren in Europa en sectoren met een waarderingsachterstand. Die kunnen uitzicht bieden op een kapitaalwinst en de vergoeding van de tijd verzekeren via een aantrekkelijk dividend (3-3,5 %).
Europese bedrijven waarvan de resultaten aangenaam verrassen

Het overdreven pessimisme van de eerste twee maanden van het jaar zorgde ervoor dat analisten hun winstverwachtingen voor 2016 fors verlaagden. Na 12 % aan het begin van het jaar wordt de winstgroei vandaag ingeschat op 4 % voor de waarden in de EuroStoxx. Het gevolg daarvan is dat een grote meerderheid van de bedrijven aangenaam verrast met bemoedigende publicaties voor het eerste kwartaal. Uiteraard maakt één zwaluw de lente niet en Europa staat voor enkele belangrijke politieke beslissingen (VK, Spanje) die het economische herstel zouden kunnen dwarsbomen. Dat neemt niet weg dat we momenteel ver verwijderd zijn van het terugvalscenario dat sommigen voorspellen.

Voorrang voor fundamenteel en op overtuiging gebaseerd aandelenbeheer

In deze context van een complexe mondiale economische omgeving en een koerswijziging in het Amerikaanse monetaire beleid blijven wij ervan overtuigd dat, met hun huidige niveau, de Europese aandelen de onontbeerlijke motor zijn in de portefeuilles van spaarders van de eurozone.

Onze gediversifieerde fondsen met beheerste volatiliteit zoals Eurose (voor zijn vermogenszijde) en DNCA Evolutif (voor zijn flexibeler beheer) zijn momenteel belegd in aandelen ten belope van 29 % voor Eurose (maximaal 35 % voor het aandelenluik) en 56 % (+7 % in Long/Short ICBE’s) voor Evolutif.
Onze expertise in absolute return, rechtlijnig en zonder hefboomeffect, werd aangevuld met DNCA Invest Velador, een fonds dat in aanmerking komt voor het aandelenspaarplan (PEA) en waarvan de nettoblootsteling aan aandelen kan variëren tussen 0 % en 50 %. Het mikt op een regelmatige prestatie met een gematigde volatiliteit en biedt ook een vermogensalternatief tegenover klassieke obligatieproducten in een omgeving van aanhoudend lage rentevoeten.

In het kader van een meer uitgesproken risicobereidheid bevelen wij zuivere aandelenfondsen aan die belegd zijn in Europa. Hetzij met een Value-oriëntatie: Centifolia (Franse aandelen), DNCA Value Europe (aandelen van landen van de Europese Unie), DNCA €urocovery (ondergewaardeerde aandelen van landen van de eurozone) en DNCA Invest South Europe Opportunities (aandelen van Zuid-Europese landen). Hetzij met een Growth-oriëntatie: DNCA Invest Europe Growth (Europese groeiaandelen tegen een redelijke prijs), waarbij de combinatie van prestatie/risicobeheersing centraal staat in onze beleggingsbeslissingen. Opmerkelijk is de duidelijke onderwaardering van Value-fondsen na verscheidene jaren van tegenvallende prestaties. Als we vasthouden aan het scenario van een voortgezet Europees herstel, moeten deze fondsen ontegensprekelijk voorrang krijgen.

Ongeacht de typologie van het geselecteerde financiële product en het bijbehorende risiconiveau, zijn wij ervan overtuigd dat onze micro-economische benadering, die de nadruk legt op de onderneming, een essentiële troef blijft om waarde te creëren voor onze klanten en op middellange termijn de volatiliteit te beheersen.
Vanuit deze expertise in Europese stockpicking en in combinatie met de voor ons beheer kenmerkende voorzichtigheid, wensen wij het vermogen van onze beleggers vandaag en morgen duurzaam te laten aangroeien.

Tekstredactie beëindigd op 29 april 2016 door Jean-Charles Mériaux, Chief Investment Officer bij DNCA Finance.
Cijfergegevens afgesloten op 29 april 2016. Bron: DNCA Finance

Download hier de beheercommentaar in pdf formaat. 

"Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Dit artikel vormt geen inschrijvingsaanbod en geen beleggingsadvies. De toegang tot de in dit artikel voorgestelde producten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten opzichte van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de belegger. Het document met de essentiële beleggersinformatie (‘KIID’) dient voorafgaandelijk aan een inschrijving overgemaakt te worden aan elke inschrijver. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntering en de kosten verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de andere gereglementeerde informatie, die beschikbaar zijn op onze website www.dnca-investments.com of die u op eenvoudig verzoek kosteloos kunt verkrijgen op de hoofdzetel van de beheermaatschappij."

Door Jean-Charles Mériaux,  Chief Investment Officer   Na een bijzonder angstig jaarbegin, waarbij de beleggers overreageerden op allerlei economische of politieke onzekerheden, zijn de markten nu duidelijk aan de beterhand. De stabiliteit van de dollar, het herstel van de grondstoffenprijzen, de wegebbende bezorgdheid over de...
2016-04-29