22 April 2016

Het wekelijks marktoverzicht door Igor de Maack

Beheercommentaar

“De toekomst beangstigt ons, het verleden weerhoudt ons, dat is waarom het heden ons ontsnapt, schreef de grote Franse auteur Gustave Flaubert. Dit citaat weerspiegelt vrij goed wat beleggers de eerste vier maanden van het jaar en zeker de voorbije weken ervaren hebben. Bang voor een nieuwe grote recessie hadden ze nauwelijks oog voor de aanhoudend positieve signalen van een wereldeconomie die blijft groeien, zij het dan aan een gematigder tempo. De verbetering van de kredietverstrekking aan bedrijven in de eurozone valt niet meer te ontkennen. De goede kwartaalpublicaties volgen elkaar op, zoals die van L’Oréal of Danone, en de situatie van bepaalde opkomende landen stabiliseert dankzij het herstel van de grondstoffenprijzen sinds hun dieptepunt begin dit jaar. Toch volstaat dit niet om de beleggers ervan te overtuigen om opnieuw risico’s te nemen, met name op Europese aandelen, maar bepaalde sectoren die het zwaar te verduren kregen (grondstoffen en banken), komen stilaan opnieuw in de gunst.

Aardolie had uiteindelijk niet te lijden nadat de vergadering in Doha op 17 april was geëindigd zonder akkoord. Hoewel vraag en aanbod nog steeds niet in evenwicht zijn, zal het stopzetten of uitstellen van investeringsprogramma’s door de majors in de sector al gauw leiden tot een situatie van onderinvestering. Misschien anticiperen de olieprijzen nu reeds op dit onevenwicht.

Een goed publicatiekwartaal volstaat niet voor opwaartse winstherzieningen voor 2016, maar het is wel een gunstig voorteken voor het verdere verloop en met name voor de groei op middellange termijn van de marges van Europese bedrijven.

Op het front van de centrale banken noteren we ter gelegenheid van de monetaire beleidsraad dat Mario Draghi de vastberadenheid herhaalde om de Europese economie en ook het wisselkoersniveau van de euro te blijven sturen.

Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het Beheer. Het opstellen werd afgerond op 22 april 2016.

De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in met betrekking tot de toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De rendementen worden berekend door DNCA Finance. Dit promotiedocument is een vereenvoudigde voorstellingstool en vormt noch een aanbod om in te schrijven, noch een beleggingsadvies.

DNCA Investments is een handelsmerk van DNCA Finance.

“De toekomst beangstigt ons, het verleden weerhoudt ons, dat is waarom het heden ons ontsnapt”, schreef de grote Franse auteur Gustave Flaubert. Dit citaat weerspiegelt vrij goed wat beleggers de eerste vier maanden van het jaar en zeker de voorbije weken ervaren hebben. Bang voor een nieuwe grote recessie hadden ze nauwelijks oog...
2016-04-22