22 April 2015

Negatieve rentevoeten sturen beleggers richting aandelenbeurs

Beheercommentaar

Door Rajesh Varma,
Beheerder
 
  • Beleggers op zoek naar rendement laten obligaties links liggen
  • De aandelenbeurzen plukken nog steeds de vruchten van deze toevloed van kapitaal
  • Europa, Japan en India bieden de beste vooruitzichten
  • De risico’s, en vooral dan de geopolitieke risico’s, niet uit het oog verliezen

Beleggers die op zoek zijn naar beleggingsopportuniteiten worden vandaag geconfronteerd met een nooit eerder geziene toestand: er staan momenteel voor 2000 miljard $ obligaties met negatieve rente uit! Betalen om geld te lenen, dat was zelfs tijdens de financiële crisis van de jaren ’30 ongezien! Deze  uitzonderlijke omstandigheden, die kunnen worden verklaard door het onconventionele monetaire beleid van de centrale banken, maken dat de belegger risicodragende activa verkiest, zoals aandelen. De grote verdienste daarvan is dat zij een dividend bieden waarvan het rendement, dat gemiddeld 2 tot 3% bedraagt, positief is.

Van deze toevloed van kapitaal wisten vooral de Europese beurzen te profiteren: zij hebben sinds het  jaarbegin  een  sterke  stijging  laten optekenen (tussen +22% en 25% voor de grote Europese indexen zoals de Dax30, de CAC40 en de MIB). In combinatie met betere economische vooruitzichten, die vooral samenhangen met de daling van de olieprijzen en met de zwakkere euro, zijn het, bij gebrek aan meer overtuigende alternatieven en op voorwaarde dat de resultaten van de bedrijven in de lijn van de verwachtingen liggen, de Europese aandelenmarkten die daarvan de komende maanden de vruchten moeten kunnen plukken. Er zijn nog steeds Europese ondernemingen die een sterke groei kennen, zoals Ingenico dat zich toelegt op betalingsoplossingen, of Téléperformance, dat actief is in de markt van de outsourcing van call centers.

Zelfs al hebben de Amerikaanse aandelen sinds het begin van het jaar in dollar geen groei meer laten optekenen, dan nog noteren zij omwille van de sterkere greenback in euro 17% hoger! En deze trend zal wellicht aanhouden, want de beleggers verwachten  een  rentestijging  in  de Verenigde Staten. De sterkte van de Amerikaanse munt heeft immers een negatieve impact op de concurrentiekracht van de exportbedrijven en ondanks een nog steeds sterke stijging van de economische groei (+3% van het BBP dit jaar) zijn aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de neerwaartse herzieningen van de winstverwachtingen al gestart. Het  is echter nog steeds mogelijk om te beleggen in global leaders die hoge groeivooruitzichten en een solide balans bieden. Dat is, bijvoorbeeld, het geval voor Check Point, de wereldleider op het gebied van computerbeveiliging die ook  door  hackers  zelf  bijzonder  hoog  wordt geschat.

De Japanse beurs is een van onze favorieten. Het land verandert.  De regering heeft de kant van de beleggers gekozen. Ondernemingen beginnen zich opener op te stellen, doen inspanningen om hun financiële communicatie te verbeteren en beginnen dividenden uit te keren. Zo heeft Fanuc, een specialist in industriële robots, de voorbije maand aangekondigd dat er een Investor Relations afdeling komt, wat overigens meteen heeft geleid tot een fikse koersopstoot van het aandeel! Verder stijgt ook de loonkost, wat positief zouden moeten zijn voor zowel de consumptie als de inflatie. De ten overstaan van de dollar zwakke yen ondersteunt de export richting groeilanden die aan deze munt zijn gekoppeld. Premier Abe is vastbesloten om door te gaan met hervormingen.

Bij de groeimarkten biedt Azië over het geheel genomen goede vooruitzichten. Vooral India speelt het handig. De inflatie is er laag, net als het overheidstekort. De zwakte van de roepie ten overstaan van de dollar is een ondersteunende factor. En voor wat hervormingen betreft, die komen er langzaam maar zeker. Ook in Indonesië zet  de  nieuwe  president  de dingen in beweging. De hervormingen die hij er doorvoert, in het bijzonder de daling van de subsidies voor consumenten voor energie, moeten leiden tot een lager overheidstekort en meteen ook voor een toename van de investeringen in infrastructuur, wat de sleutel is voor het economisch herstel.

De Chinese beurs daarentegen is erg duur geworden; sommige technologieaandelen, bijvoorbeeld, noteren met een PE (Price  Earning Ratio) van 200! En sinds de beurs van Hong Kong ook voor beleggers uit mainland China is opengesteld, zijn de koersen ook daar gestegen tot hun hoogste peil in zeven jaar, en dit omwille van de enorme  toevloed  van kapitaal. Zelfs al blijven een aantal ondernemingen er goedkoper dan op de beurs van Sjanghai, toch verkiezen wij om deze omwille van het risico op besmetting tussen deze beide beurzen te vermijden.

Oost-Europa wordt overheerst door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De landen uit deze zone dragen bovendien een  bijzondere  zware schuldenlast met zich mee. Wij zien momenteel  onvoldoende ondernemingen die  duurzame  groeivooruitzichten  bieden  om  deze problemen te compenseren.

In Zuid-Amerika mijden wij de Braziliaanse beurs. Het land kampt met tal van problemen:  stijgende rentevoeten,  dalende lonen,  het Petrobrasschandaal, de  waterschaarste  ten  gevolge  van  de  droogte… Mexico, daarentegen, lijkt over tal van troeven te beschikken: de banden met de Verenigde Staten, de lage inflatie, de overheidstekorten die onder controle zijn, een solide regering. Een teken dat wijst op de goede gezondheid van het land is dat heel wat ondernemingen, of het nu Amerikaanse dan wel Europese zijn, zich komen vestigen in het noorden van het land, aan de grens met Texas. Grupo Lala, een onderneming uit de zuivelsector, blijft als Mexicaanse onderneming onze voorkeur genieten. Op middellange termijn zou zij de vruchten moeten kunnen plukken van de veranderde voedingsgewoonten en van de groei van gezondere en meer evenwichtige voeding.

De zoektocht naar rendement zal de beleggers de  komende  maanden verder richting risicodragende activa blijven sturen en de beurzen ondersteunen, en vooral dan deze die de voorbije vier jaar de  zwaarste klappen hebben gekregen. Toch is na een eerste kwartaal dat op het gebied van resultaten in Europa records heeft neergezet en omwille van de onuitgegeven koersschommelingen van de € ten overstaan van de $ voorzichtigheid geboden. Wij zien immers meerdere  probleemgebieden, zoals het conflict in Oekraïne, de spanningen in het Midden-Oosten,  de bruuske daling van de olieprijzen die de olieproducerende landen destabiliseert en vooral dan de absoluut ongewone toestand met negatieve rentevoeten waarvan men zich kan afvragen waar dit naartoe gaat.  De beurzen zijn niet beschermd tegen slechte verrassingen.

Download hier de beheercommentaar in PDF formaat. 

 

Door Rajesh Varma, Beheerder   Beleggers op zoek naar rendement laten obligaties links liggen De aandelenbeurzen plukken nog steeds de vruchten van deze toevloed van kapitaal Europa, Japan en India bieden de beste vooruitzichten De risico’s, en vooral dan de geopolitieke risico’s, niet uit het oog verliezen Beleggers die op...
2015-04-22