DNCA Invest
Venasquo

Absolute Return Fonds

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN
Tot 15-10-2018

Vereffeningswaarde

90,48€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

-

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

101M€

Oprichting van het deelbewijs

-
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Cyril Freu

Cyril Freu studeerde af aan de SFAF (Société Française des Analystes Financiers), behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Parijs en een Master aan de Universiteit Paris Dauphine.

In 1998 begint hij zijn loopbaan als financieel analist bij een beursvennootschap, eerst bij CPR Finance en vervolgens bij IXIS Securities. In 2005 wordt hij verkozen tot best overall analist (Extel Focus France, L'Agefi). In 2006 wordt hij overgeplaatst binnen het beheerteam voor eigen rekening van IXIS CIB, dat Natixis is geworden, en beheerd hij een gediversifieerde portefeuille, waar hij werkt met strategieën van fundamentele waarderingen. In 2009 vervoegt Cyril Freu DNCA Finance om er de pool Absolute Performance uit te bouwen en te leiden.

In 2014 wordt hij adjunct-directeur voor het beheer bij DNCA Finance.

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert studeerde af aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (ENSIAME).

Na 14 jaar ervaring in de industrie, vooral als financieel sell-side analist in Parijs en Londen (Barclays Captial, Nomura, Natixis,…) vervoegd hij DNCA Finance in september 2017 als buy-side analist van het Absolute return fondsengamma (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

De strategie van het compartiment is een absolute-returnstrategie en berust op de fundamentele financiële analyse door de vermogensbeheerder. Het compartiment belegt in uitgevers uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico verbonden aan de beleggingen van het compartiment (longposities en futures) mag niet groter zijn dan 200% van het netto vermogen van het compartiment. De netto-blootstelling kan tussen 0% tot 100% van het beheerd vermogen bedragen waardoor de resultaten van het compartiment gebaseerd is op twee pijlers: het vermogen van het beheerteam om de juiste beleggingskeuzes te maken in relatie tot de marktontwikkelingen en het vermogen van het team om de goede aandelenselectie te maken en aandelen te identificeren die wellicht beter zullen presteren dan hun markt- of sectorindices.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht een positief rendement te realiseren dat hoger is dan dat van de volgende samengestelde index : 50% Eurostoxx 50 Net Return + 50% EONIA. Het beheerteam streeft ernaar dit doel te bereiken met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van circa 10% in normale marktomstandigheden.

Welke verdeling?

Europese aandelen (EER en Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF’s, futures, CFD’s en/of DPS, enz.) : 0% tot 100% van het netto-vermogen,
Aandelen die zijn uitgegeven buiten de EER en Zwitserland : maximaal 10% van het netto-vermogen,
Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan 150 miljoen euro : maximaal 5% van het netto-vermogen,
Vastrentende waarden (zoals gewone obligaties uit de eurozone, converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties) : van 0% tot 25% van het netto-vermogen in normale marktomstandigheden en tot 100% van het netto-vermogen in ongunstige marktomstandigheden,
Geldmarktinstumenten of deposito’s : van 0% tot 100% van het netto-vermogen in ongunstige marktomstandigheden en van 0% tot 25% in normale marktomstandigheden,

Voor welke belegger?

Alle beleggers en vooral beleggers die zich zonder koppeling aan een marktindex op de Europese aandelenmarkten willen begeven.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite Venasquo
Maximale omzettingskosten : Geen
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 2.500 € (Deelbewijs A) Geen (Deelbewijs B) 200.000 € (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs A) Geen (Deelbewijs B) Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite Venasquo

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.