DNCA Invest
Velador

Aandelen long-afgedekt Europa

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN
Tot 13-12-2018

Vereffeningswaarde

95,68€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-13,0%

Rendement
sinds de oprichting

+0,7%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

+5,2%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

5,6%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva

558M€

Oprichting van het deelbewijs

18-05-2015
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Mathieu Picard

Mathieu Picard behaalde een DESS (Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées) aan de universiteit Sciences-Po in Paris en een Master aan de universiteit Paris Dauphine.

In 2002 wordt hij financieel analist bij een beursvennootschap, IXIS Securities. In juni 2006 stapt hij over naar het beheerteam voor eigen rekening bij IXIS CIB, dat Natixis is geworden.

Sinds september 2009 is hij actief binnen het beheerteam Absolute Performance van DNCA Finance.

Pierre Valade

Pierre Valade, aged 47, has been working on the equity markets for 20 years. He started his career at PriceWaterhouseCoopers in 1996. Then he passed ten years as a Long-Short portfolio manager at GLG Partners in London, where he co-managed the absolute return “GLG European Alpha Alternative Fund”.
Pierre previously spent six years at Natixis Securities, two of which were spent as head of sales in the UK, and also worked at Exane in New York where he focused on stock-picking on US companies for European investors.
In November 2018, Pierre Valade joined DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert studeerde af aan het ESCP na een opleiding als werktuigbouwkundig ingenieur (ENSIAME).

Na 14 jaar ervaring in de industrie, vooral als financieel sell-side analist in Parijs en Londen (Barclays Captial, Nomura, Natixis,…) vervoegd hij DNCA Finance in september 2017 als buy-side analist van het Absolute return fondsengamma (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rendementen

Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 18-05-2015

RendementenTot 13-12-2018Gemiddeld rendement
Rendementen
Right arrow
Left arrow

1 jaar

DNCA Invest Velador-13,2%
Composite Index Velador (1)-2,9%
(1) De oprichtingsdatum van het deelbewijs is : 18-05-2015
(2) 25% EuroStoxx 50 NR + 75% Eonia

In het kort

De strategie van het compartiment is een absolute return strategie en berust op de fundamentele financiële analyse door de vermogensbeheerder. Het compartiment belegt in uitgevers uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico in verband met de beleggingen van het compartiment (longposities en futures) mag niet groter zijn dan 200% van het nettovermogen van het compartiment. De nettoblootstelling is beperkt tot 0/+ 50% van het beheerd vermogen, waardoor de resultaten van het compartiment grotendeels onafhankelijk zijn van beurstrends. De resultaten hangen echter vooral af van het vermogen van de vermogensbeheerder om de aandelen te selecteren die wellicht beter zullen presteren dan hun markt- of sectorindices.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht een positief rendement te realiseren dat hoger is dan dat van de volgende referentie-index: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 8%.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment belegd zijn in:
- aandelen uitgegeven in Europa (EER plus Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, termijncontracten, CFD's en/of DPS's, enz.) binnen een vork die ligt tussen 75% en 100% van zijn nettoactief.
- aandelen uitgegeven buiten de EER plus Zwitserland ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief,
- aandelen waarvan de totale kapitalisatie kleiner is dan 150 miljoen euro ten belopen van maximaal 5% van zijn nettoactief,
- gewone, converteerbare of gelijkwaardige obligaties van de eurozone, geldmarktinstrumenten of deposito's binnen een vork die ligt tussen 0% en 25% van zijn nettoactief,
- andere financiële instrumenten ten belope van maximaal 10% van zijn nettoactief.

Voor welke belegger?

Alle beleggers, in het bijzonder die beleggers die een blootstelling aan de markt van de Europese aandelen nastreven zonder verwijzing naar een marktindex.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : Composite Index Velador
Maximale beheerkosten : 0,01%
Maximale omzettingskosten : 1%
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000 (Deelbewijs IG, Deelbewijs I)
Nietigheid (Deelbewijs N, Deelbewijs ND, Deelbewijs NG, Deelbewijs BG, Deelbewijs B)
2500 (Deelbewijs A)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs IG, Deelbewijs N, Deelbewijs ND, Deelbewijs NG, Deelbewijs BG, Deelbewijs A, Deelbewijs I, Deelbewijs B)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite Index Velador

Welke fiscaliteit?

Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

Wettelijke mededelingen

DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.

De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.

Informatie betreffende de roerende voorheffing:

  • voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
  • voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.

 

Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.

Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.

De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.

Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be

Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.