July 29, 2016

Een fonds dat alle tijden trotseert

Management comment

Focus op DNCA Invest Evolutif

 door Morningstar*

 

Interview met Augustin Picquendar,
medebeheerder van DNCA Evolutif
 
Wat zijn de specifieke kenmerken van uw fonds? In welk type activa belegt het?

DNCA Evolutif is een flexibel en gediversifieerd fonds waarvan de allocatie tussen de verschillende activaklassen niet vooraf bepaald is. Het gewicht van aandelen kan evolueren tussen 30 en 100 %. Het saldo wordt op een opportunistische manier belegd in renteproducten.

Daartoe hechten we bijzonder veel belang aan het momentum** van aandelen. We baseren ons ook op een macro-economische observatie zodat we naargelang de marktperiodes kunnen arbitreren tussen de beste activaklassen: aandelen, obligaties en monetair.

Wat aandelen betreft, bestaat het fonds voor het merendeel uit Europese aandelen (grote kapitalisaties). Onder grote kapitalisaties verstaan wij kapitalisaties van meer dan 5 miljard euro. Voor de geografische verdeling gaat onze voorkeur momenteel uit naar Europese waarden binnen de OESO.

Wat obligaties betreft (0 tot 70 % van de portefeuille), kunnen we beleggen in staatsleningen, maar dat gebeurt momenteel zeer weinig omdat we van oordeel zijn dat de opportuniteiten te vinden zijn bij ‘corporate’ obligaties, met name Investment Grade en bepaalde High Yield of zelfs niet-genoteerde obligaties. We positioneren ons op die obligaties waarvan de rating lager is, maar die uitzicht bieden op een hoger rendement. Bovendien nemen we een berekend risico, omdat we de bedrijven in kwestie goed kennen en hun aandelen reeds opgenomen zijn in de portefeuille. In bepaalde gevallen zijn we dus zowel schuldeiser als aandeelhouder.

Tot slot is het monetaire gedeelte (0 tot 70 % van het fonds) voor maximaal 10 % belegd in ICBE’s. We hebben vandaag 7 % in absolute return met fondsen van het huis (DNCA Invest Miuri en DNCA Invest Velador). Aanvankelijk was het de bedoeling een rendementalternatief te hebben voor de monetaire producten. Vandaag is deze allocatie veeleer een alternatief voor obligaties in een context van aanhoudend lage rentevoeten.

Wat is het doel van uw fonds?

De beheerdoelstelling van het fonds is een prestatie boven die van de benchmark, de Eurostoxx 50 NR (60 %), Euro MTS 1-3 years (30 %) en Eonia gekapitaliseerd (10 %) berekend met herbelegde dividenden en coupons, waarbij het kapitaal wordt veiliggesteld in ongunstige periodes dankzij een opportunistisch en flexibel beheer van de allocaties.

Op welke manier beheert u uw fonds?

 

We beheren het fonds op een opportunistische manier, dit wil zeggen dat we vrij zijn in onze keuze van activaklassen en het type van effecten in de portefeuille. We kunnen perfect aandelen selecteren met tegengestelde beheerstijlen (growth/value) of beleggen in bijvoorbeeld zowel de financiële als de telecomsector. Deze grote flexibiliteit in combinatie met een zekere bewegingsvrijheid in onze beleggingskeuzes binnen het reglementaire kader is onze ogen fundamenteel om een echt gediversifieerd beheer te ontwikkelen.

De keuze van de waarden is gebaseerd op een actief en fundamenteel beheer. Wij plaatsen de waardering en de kennis van de bedrijven centraal in onze beleggingsbeslissingen. Het gaat in de allereerste plaats om een eenvoudig, leesbaar en op overtuiging gebaseerd beheer.

Het beheerteam bestaat uit twee beheerders en een analist. Xavier Delaye, beheerder en medeoprichter van DNCA Finance, bezit meer dan 30 jaar ervaring op de financiële markten, met name in flexibel beheer, waarvoor hij bij DNCA Finance de bezieler is. Hij wordt in zijn beleggingskeuzes en in het dagelijkse beheer bijgestaan door Augustin Picquendar, medebeheerder met 8 jaar ervaring in evolutief beheer, en door Thomas Planell, analist.

Belangrijk bij DNCA Finance is ook dat wij geregeld onze beleggingsovertuigingen uitwisselen tussen de verschillende beheerteams. We vergelijken ook onze visies op de markten, ongeacht de expertise (Rente, Absolute Return en Growth- of Value-aandelen). Deze uitwisseling van informatie is een aanzienlijke troef en een onmiskenbare meerwaarde in vergelijking met andere beheertypes die zich toespitsen op een bepaalde activaklasse.

In welk type markt behaalt uw fonds de beste prestaties?

Historisch kunnen we vaststellen dat het fonds zich beter verweert in dalende markten.

Dat mag logisch heten, want DNCA Evolutif is in de eerste plaats een defensieve belegging, in beperkte mate belegd in aandelen in vergelijking met zuivere aandelenfondsen. Sinds de oprichting kwam het fonds zelden boven de drempel van 70 % in aandelen. In extreem complexe markten, zoals dat het geval was in 2008 of 2011, aarzelen we niet om het gewicht van aandelen te verlagen tot onder 40 %. Dankzij die flexibiliteit biedt DNCA Evolutif relatief goed weerstand aan erg volatiele omstandigheden of aan dalende markten.

Aan welk type belegger zou u uw fonds aanbevelen?

DNCA Evolutif richt zich tot beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren met een flexibel fonds waarbij de allocatie tussen de verschillende activaklassen in handen is van een professional op de financiële markten. In de huidige context is het voor iedereen een moeilijke opdracht om uit een vermogensbelegging een positief, regelmatig en duurzaam rendement te halen.

Wij streven op elk moment naar een evenwicht tussen risico en rendement volgens onze overtuigingen, maar dan in de plaats van de belegger. Om te weten in welke activaklasse we moeten beleggen en op welk moment het aangewezen is om te kopen of te verkopen, is deskundigheid vereist. Bijvoorbeeld bij het begin van het jaar brachten we DNCA Evolutif ondanks de terugval met 15 % op de financiële markten van 54 % op 58 % in aandelen omdat we ervan overtuigd waren dat er opportuniteiten voor het grijpen lagen. Ons discretionaire beheer kan een tegendraadse benadering vergen omdat onze inzichten aanzienlijk kunnen afwijken van de marktconsensus. We zijn echter van oordeel dat onze expertise en ervaring ons in staat stellen om de juiste instap- en uitstapmomenten te vinden en dit in verschillende situaties, zowel in turbulente als in rustige periodes.

Wat heeft uw fonds te bieden?

Wij denken dat DNCA Evolutif kan fungeren als fonds in de kern van de portefeuille voor een financiële belegging. Het fonds kenmerkt zich dan ook door een rendement/risico-verhouding die ongeacht de marktomstandigheden weet te overtuigen.

Het flexibele en gediversifieerde karakter biedt op lange termijn extra meerwaarde in vergelijking met fondsen die geconcentreerd zijn op een enkele activaklasse.

De prestatie- en volatiliteitshistoriek van het fonds voor de voorbije tien jaar getuigt van de efficiëntie en standvastigheid van ons beheer doorheen de tijd: +4,03 % rendement op jaarbasis met een volatiliteit van 11,13 % (gegevens van 30/06/2006 tot 30/06/2016).

Tekstredactie beëindigd op 5 juli 2016.

Cijfergegevens voor aandeel C (Isin-code: FR0007050190).

Bronnen: DNCA Finance, Morningstar en EuroPerformance

*Ratings op 30/06/2016. De reglementen inzake ratings zijn beschikbaar op de website http://www.dnca-investments.com/fr/documents.

**Het momentum is een technische analyse-indicator gebruikt door de beursactoren. Het geeft aankoop- of verkoopsignalen met betrekking tot financiële activa zoals aandelen.

Download hier de interview in pdf formaat. 

Focus op DNCA Invest Evolutif  door Morningstar*   Interview met Augustin Picquendar, medebeheerder van DNCA Evolutif   Wat zijn de specifieke kenmerken van uw fonds? In welk type activa belegt het? DNCA Evolutif is een flexibel en gediversifieerd fonds waarvan de allocatie tussen de verschillende activaklassen niet vooraf bepaald...
2016-07-29