April 08, 2016

"Alle economische zones stevenen af op een meer gematigde groei die evenwel nog steeds wordt ondersteund door de centrale banken" door igor de Maack

Management comment

De daling van de beurzen wereldwijd en van de grondstoffenprijzen zijn hiervan de eerste meest zichtbare signalen.

De daling van de beurzen wereldwijd en van de grondstoffenprijzen zijn hiervan de eerste meest zichtbare signalen.
2016-04-08